Privacy Statement – Verwerking van persoonsgegevens

Deze verklaring beschrijft hoe CyberContract CVBA, met maatschappelijke zetel te B-2300 Turnhout (België), Kempenlaan 29, ondernemingsnummer 0557.948.651 (RPR Turnhout), BTW BE0557.948.651, FSMA 113529A (“Wij”), uw persoonsgegevens verwerken in de context van haar activiteiten.

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgeving op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens.

De verwerkingen

In de context van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Klantenbeheer, met inbegrip van het beheer van verzekeringen (contractuele noodzaak) (wettelijke verplichting)
  • Identificatiegegevens
  • Financiële gegevens en bijzonderheden (betalingsgegevens, privé en professioneel vermogen en financiële activiteiten)
  • Persoonlijke kenmerken
  • Professionele gegevens (opleiding en beroep)
  • Gegevens betreffende de gezondheid (mits uw uitdrukkelijke toestemming)

 • Geschillenbeheer (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijwaring van onze financiële belangen)
  • Identificatiegegevens
  • Financiële gegevens en bijzonderheden (betalingsgegevens, privé en professioneel vermogen en financiële activiteiten)
  • Persoonlijke kenmerken
  • Professionele gegevens (opleiding en beroep)
  • Identiteitskaart en rijksregisternummer
  • Gegevens betreffende de gezondheid (noodzakelijk voor rechtsvorderingen)

 • Direct marketing (gerechtvaardigd belang) (toestemming)
  • Identificatiegegevens
  • Persoonlijke kenmerken
  • Professionele gegevens (opleiding en beroep)

 • Leveranciersbeheer en beheer van commerciële partners (contractuele noodzaak)
  • Identificatiegegevens van u en een aantal van uw werknemers
  • Financiële gegevens (betalingsgegevens)
  • Professionele gegevens (opleiding en beroep)

 • De naleving van onze wettelijke verplichtingen (wettelijke verplichting)
  • Identificatiegegevens
  • Financiële gegevens (betalingsgegevens)
  • Identiteitskaart en rijksregisternummer

 • Fraudepreventie- en bestrijding (gerechtvaardigd belang, nl. fraudepreventie en bestrijding) (wettelijke verplichting)
  • Identificatiegegevens
  • Financiële gegevens
  • Identiteitskaart en rijksregisternummer

De juridische grondslag waarop wij ons beroepen is telkenmale aangegeven bij de verwerking. Voor de gevoelige gegevens betreft het persoonsgegevens waarvoor een uitdrukkelijke toestemming werd bekomen van de betrokkene.

Een aantal gegevens worden verkregen bij derden (b.v. uw adviseurs verstrekken Ons op uw instructie persoonsgegevens, waaronder notarissen, advocaten en ander professionele adviseurs) en bij publieke bronnen (het Belgisch Staatsblad, KBO en overheidsdiensten). Er worden verder ook persoonsgegevens verkregen via onze (commerciële) partners en andere entiteiten waarmee wij een samenwerking hebben met het oog op het aanbieden van bepaalde diensten, dan wel met het oog op het verstrekken van relevante informatie (b.v. uw makelaar).

Indien de grondslag contractuele noodzaak of wettelijke verplichting is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij gebreke aan verstrekking van de vereiste gegevens kan de relatie niet worden opgestart of voortgezet.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is beperkt tot:

 • Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van de overeenkomst;
 • Leveranciersbeheer: 10 jaar na het einde van de leveranciersrelatie;
 • Geschillenbeheer: tot 2 jaar na het einde van het geschil
 • Fraudepreventie- en bestrijding: 10 jaar na het einde van overeenkomst/transactie;
 • Direct marketing: 5 jaar na het laatste betekenisvolle contact, met dien verstand dat een hernieuwing van deze termijn mits uw toestemming mogelijk is;
 • De naleving van onze wettelijke verplichtingen: bewaring conform de wettelijke bewaartermijn.

 

Uitvoer van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens bij voorkeur binnen de Europese Economische Ruimte.

Omwille van het wereldwijde karakter van onze activiteiten, kunnen wij genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens door te geven naar ontvangers die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zullen Wij er zorg voor dragen dat deze persoonsgegevens worden uitgevoerd onder (a) EU/US Privacy Shield voor ontvangers in de Verenigde Staten van Amerika, (b) modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie, (c) ondergeschikt, andere modaliteiten voor de uitvoer van persoonsgegevens overeenkomstig de AVG.

 

Bijkomende informatie met betrekking tot de ontvangers van uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden een beperkt aantal andere partijen:

 • Wij delen uw persoonsgegevens met uzelf en, in voorkomend geval, (a) uw werkgever of bepaalde van uw werknemers en (b) professionele adviseurs die door u worden aangeduid;
 • Wij delen uw persoonsgegevens met banken, verzekeringsmaatschappijen en makelaars, binnen de context van uw relatie met deze partijen;
 • Wij delen uw persoonsgegevens met overheidsdiensten in de context van wettelijke verplichtingen
 • Wij delen uw persoonsgegevens met onze professionele raadgevers, advocaten en gerechtsdeurwaarders voor zover noodzakelijk voor hun bijstand
 • Wij doen een beroep doen op een aantal technische verwerkers, zoals b.v. hosting van website, bestanden en dossiers, mits de implementatie van de nodige verwerkingsovereenkomsten

 

Beveiliging van de verwerkingen

We hebben een passende bescherming uitgewerkt voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

Geen enkel informatiesysteem kan 100% veiligheid garanderen. Wij streven ernaar de veiligheid van onze systemen continu te verbeteren. U heeft ook een belangrijke rol in de veiligheid van uw persoonsgegevens door o.a. de accountgegevens van uw eigen informaticasystemen en accounts vertrouwelijk te houden en afdoende te beveiligen.

 

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens
 • Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan uw specifieke situatie.
 • Het recht op gegevenswissing, beperking en het recht om vergeten te worden;
 • Het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken
 • Het recht op dataportabiliteit
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (in België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit)

Alvorens klacht in te dienen, moedigen Wij u aan om contact met ons op te nemen om een snelle oplossing voor uw klacht te kunnen vinden.

De uitoefening van deze rechten is door de AVG onderworpen aan bepaalde voorwaarden, waardoor bepaalde rechten onder bepaalde omstandigheden niet van toepassing zijn. Indien u hierover vragen heeft, kan u Ons steeds contacteren.

 

Hoe kan u ons contacteren?

U kan steeds contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Cybercontract CVBA

Kempenlaan 29

2300 Turnhout

Tel +32 3 369 09 68

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.cybercontract.eu

 

Wijzigingen

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Indien de aanpassingen substantieel zijn, zullen Wij u hierop attent maken via onze website of via een bericht per e-mail.

Aandachtspunten bij vergelijken van Allianz ‘Cyber Plan’ met CyberContract

Deze pagina is niet beschikbaar.

Tarieven voor vrije beroepen

De vrije beroepen zijn een klasse apart. Daarom hebben we voor hen een apart tarief uitgewerkt: zij genieten van een gunstiger tarief!

Dit tarief is enkel geldig voor de volgende beroepen:

 • Accountant / boekhouders
 • Architecten
 • Advocaten
 • Bedrijfsrevisors
 • Copywriters
 • Deurwaarder
 • Dierenarts
 • Grafisch vormgever/ Designer
 • Landmeter
 • Notarissen

 

Wegens het gebruik van patiëntengegevens bieden we voor artsen een aangepast tarief aan dat beter aansluit bij het risico.

 

Commerciële highlights

We willen absoluut niet de pretentie hebben dat we weten hoe u uw kantoor en uw producten moet verkopen. Integendeel: we rekenen net op uw geheel eigen manier van klanten te overtuigen. Maar omdat CyberContract onlineproducten aanbiedt, vinden we het wel nuttig om een handvol tips en ideeën mee te geven die u helpen om uw online-activiteiten te boosten.

 

TIP 1 : Breng uw website in orde

First things first: doorloop de stappen op deze pagina. Dan weet u zeker dat klanten die effectief op uw site terechtkomen er ook alles vinden wat ze nodig hebben om overtuigd te worden én tot actie over te gaan.  Nadien helpen onderstaande TIPS u en uw medewerkers ongetwijfeld bij het tot leven brengen van het thema Cyberrisico's in uw kantoorwerking !

 

TIP 2 : Online en efficiënt

Bij CyberContract werken we volledig digitaal...en liefst ook 100% online.  Vertrek dus voor elke tariefaanvraag vanaf de kantoor-tariefmodule waarvoor wij u de technische code bezorgden.  De meeste zaken zijn volledige tarifeerbaar & onderschrijfbaar online.  Maar valt een zaak toch buiten de normale acceptatie, dan sturen wij via mail de instructies-op-maat door.   Deze efficiënte werkwijze biedt ook uw kantoor een hoger rendement !

 

TIP 3 : First Come = Only Served

Op elke offerte-aanvraag die CyberContract ontvangt via de specifieke tariefmodule van uw kantoor, geniet u exclusiviteit gedurende de volledige offerteduur.  Dient een andere makelaar tijdens de offerteduur voor datzelfde bedrijf ook een tariefaanvraag in, dan zal CyberContract géén aanbod doen ! 

Enkel de klant zelf kan deze exclusiviteit doorbreken wanneer hij ons hier specifiek om verzoekt, dat spreekt voor zich.  Geen enkele andere speler biedt haar partner-makelaars dergelijke exclusiviteit in een offerte-fase...wij hopen dat u dit naar waarde schat.

 

TIP 4 : Online en volledig

Wij kozen ervoor om online 4 formules aan te bieden :

 • COPPER biedt klanten aan een haarscherpe prijs tot 250.000 € dekking voor alle cyberwaarborgen samen
 • BRONZE verdubbelt het verzekerd kapitaal voor cyberwaarborgen (500.000€)
 • SILVER gaat nog een stap verder en biedt tot 1.000.000 € dekking voor alle cyberwaarborgen samen
 • GOLD biedt niet minder dan 2.000.000 € dekking voor alle cyberwaarborgen

 

Verder is er géén verschil tussen deze 3 totaal-formules.  Zo bent u al vanaf onze formule COPPER zeker van de meest volledige set waarborgen.  Bovendien bevatten onze formules slechts 1 (erg hoge) sublimiet cyberwaarborgen.  Cyberdiefstal toppen we af op 250.000 euro.  That's it !

Als enige speler op de markt bieden we bovendien een unieke bescherming voor alle boardmembers en hun gezinsleden !

Voor elk van deze formules heeft u de keuze om onze exclusieve dekking rechtsbijstand mee op te nemen als verzekeringsdekking.  En kan u kiezen uit 1.500€ vrijstelling of 2.500 € vrijstelling.

Ontdek alle details over onze slimme pakketten op onze site !

Zoekt u voor een specifieke klant toch een andere oplossing, dan kunnen wij ook maatwerk leveren, dat spreekt voor zich.

 

TIP 5 : gebruik uw kantoor-specifieke PROMO-codes

Op het laatste invulscherm van onze offerte-module kan je als makelaar een korting geven op uw commissie…bijvoorbeeld voor de cyberpolis voor uw eigen kantoor.  Gebruik daarvoor de promotiecodes die we u toestuurden.

Wiltu zo’n code ook offensief gebruiken om klanten of prospecten een korting te geven…dat kan !  Bezorg hen dan gewoon de correcte promo-code. Na afloop van de actieperiode kunnen wij deze code voor u resetten zodat ze niet langer geldig is. 

 

TIP 6 : Onze Hotline met actieve bijstand + Expert-charter...super relevant en UNIEK op de markt !

We kunnen het niet genoeg benadrukken : verkoop geen cyber-verzekering...maar bespreek het belang van een totaal-ondersteuning.  Als enige in de markt biedt CyberContract een hotline aan die direct de cavalerie uitstuurt en zowel IT- als juridische ondersteuning opstart.  Onze expert-partners geven een bijzonder gewaardeerde steun aan uw klant die niet weet waar naartoe wanneer een cyberincident hem overkomt.  

En zelfs indien het niet om een gedekte schade blijkt te gaan nemen we de kosten van deze bijstand ten laste.  UNIEK ! 

En als kers op de taart ondertekenden onze expert-partners een uniek charter waarin hun rol glashelder wordt omschreven, en waarin ze plechtig ondertekenden om de eventuele huis-partners (IT / LEGAL) van de klant geen concurrentie aan te doen. 

Wij weten uit ervaring dat deze daken ècht uniek en doorslaggevend zijn voor een klant....neem daarom onze speciale landingspagina aub grondig door !

 

TIP 7 : informeer uw bedrijfsklanten via een gezamenlijke mailing 

Om bestaande bedrijfs klanten snel te informeren over cyberverzekeringen en onze samenwerking daaromtrent, bieden wij u de mogelijkheid aan om gratis gebruik te maken van een mailingbrief die CyberContract ontwikkelde.  En het wordt nog beter : bezorg ons uw kantoorlogo en wij integreren deze in de mailing-visual .

Bekijk hier een  van zo'n mailingbrief.
Interesse ?  Stuur ons een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.en voeg ineens uw kantoorlogo toe als bijlage !

 

TIP 8 : Herneem onze succesvolste berichten

We publiceren permanent artikels op CyberContract.be en op onze Facebook- of Linkedin pagina. Dat zijn telkens informatieve en prikkelende berichten die geïnteresseerde prospects zachtjes in de richting van onze producten duwen. U mag uiteraard vanop uw eigen kanalen volop naar die berichten verwijzen.

 • Stuur bijvoorbeeld een tweet met de link, en met een hashtag #cybercontract of #cybertest.
 • Of schrijf een korte Facebookpost die de link vermeldt, waarin u zelf argumenten geeft voor CyberContract.
 • Of neem het item op in uw volgende nieuwsbrief.

Deze berichten hebben veelal een korte levenduur, gewoon omdat ze erg moment- of situatiegebonden zijn.  Volg daarom onze pagina's zodat u dit soort nieuws snel kan "verzilveren" door het te delen naar uw volgers.

Sommige berichten blijven echter veel langer relevant.  Bij CyberContract houden we dit soort berichten extra in de gaten, en indien ze het goed doen belanden ze in onderstaande TOP-lijst.  Lees ze dus eerst zelf...ze zijn stuk voor stuk interessant en relevant  en bieden bijzondere commerciële mogelijkheden.   En deel ze dan met uw klanten en/of prospecten...via sociale media of in een leuke mailingbrief of presentatie bijvoorbeeld !

        TARIFICATIE

        Presentaties

 

WHITEPAPERS

 • Arrest van het Hof van Beroep in Parijs : Niet elke cybericident is 'overmacht' 
 • Wat te doen met de mailbox van een ex-werknemer ?  De richtlijnen van de GBA kritisch doorgelicht

 

TOP-CONTENT

Maak uw website klaar voor Cybercontract

Proficiat. Als CyberContract-makelaar hebt u een mooie opportuniteit toegevoegd aan uw arsenaal middelen om klanten te adviseren. Maar zelfs de mooiste voorzetten moeten nog binnengekopt worden. En dus is het belangrijk dat u uw commerciële talent om te scoren maximaal inzet. We helpen u graag een handje.

 

Stap 1: zet CyberContract zichtbaar op uw website

Logo CyberContractU kunt de afbeelding hieronder gewoon opslaan en hergebruiken in uw eigen website. (Als u die niet zelf onderhoudt, weet uw webbouwer daar zeker raad mee). U mag ook de content op cybercontract.be copy/pasten om ze te integreren op uw eigen site. Zo geeft u uw klanten alvast heel veel extra informatie over het nieuwe product dat u aanbiedt. Het spreekt voor zich dat CyberContract wel moet worden vermeld als bron.

Nog beter? Maak een afzonderlijk menu-item aan voor CyberContract en schrijf uw eigen teksten!

 

 

Stap 2: maak een link naar de offertetool

U weet vast nog wel dat een offerte aanvragen op CyberContract supersimpel is: even klikken op de site, gegevens invullen en that’s it. Om klanten daartoe aan te zetten, maakten we een simpele vraag-een-online-offerte-aan knop.

BELANGRIJK: de link achter die knop is een heel persoonlijke link die uniek is voor uw kantoor. Zo kunnen we elke offerte die via u binnenkwam ook aan uw kantoor koppelen, en garanderen we uw exclusiviteit op deze relatie gedurende de volledige offerteduur.  Tenzij de eindklant zelf uitdrukkelijk anders kiest, dat spreekt voor zich.

De unieke link naar de offerte-tool voor uw kantoor werd u toegestuurd per afzonderlijke mail. Zorg ervoor dat u zeker die link integreert in uw website.

 

 

STAP 3: doorloop de offerte-tool een keer voor uzelf

Doe gerust. Vul de gegevens van uw eigen kantoor in. Zo weet u hoe alles precies werkt en welke informatie u nodig hebt van uw klanten om zo’n offerte met hen aan te vragen.

 

 

 

STAP 4: zet de cybertest op uw website


We ontwikkelden samen met enkele topbedrijven een unieke onlinetest waarmee bedrijven razendsnel kunnen nagaan of hun organisatie cyber-safe is, en waar de risico’s zich bevinden. Zo is uw werking meteen volledig in lijn met de MIFID-zorgplicht die uw kantoor met zorg op zich neemt.

We moeten u niet vertellen dat zo’n risico-analyse een cruciaal element is in uw salesverhaal. En dus doet u er goed aan die tool gewoon te integreren op uw site.

Hoe? Héél eenvoudig : download de afbeelding hiernaast en/of gebruik volgende code :

<a href="http://www.cybertest.be">
	<img src="https://www.cybercontract.eu/cybertest/img/nl/banner.png">
</a>

 

 

 

STAP 5: doe zélf de cybertest

Badge I DID THE CYBERTEST

Klik zelf even op deze link, en doorloop de verschillende stappen. Dan weet u perfect hoe dat proces precies in elkaar zit, en welk rapport de tool achteraf naar uw klant stuurt. Bovendien kan deze cybertest een uniek instrument zijn voor het vervullen van uw MIFID-zorgplicht als makelaar !

Een belangrijk onderdeel van de online cybertest is de Badge “I DID THE CYBERTEST”. Die kan iedereen die de test deed delen via sociale media, of op zijn website zetten. Uiteraard gebeurt dat altijd zonder scores!

 

 

 

STAP 6: zet de Cyber-prezi op uw website

Voor veel klanten blijft cyber-insurance nog altijd een abstract begrip. Onze prezi maakt alles een pak duidelijker en eenvoudiger, en helpt klanten om de volgende stappen te zetten (zoals een offerte aanvragen).

 


Prezi met verwijzing naar enkele schadecases & de gevolgen voor het getroffen bedrijf 

 

Link : http://prezi.com/nj8l8715wgr4/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Dit is de code om dit te integreren in je site.  Het vetgedrukte getal kan je aanpassen om de grootte van de prezi te wijzigen.

<iframe id="iframe_container" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" width="550" src="https://prezi.com/embed/nj8l8715wgr4/?bgcolor=ffffff&lock_to_path=0&autoplay=0&autohide_ctrls=0&landing_data=bHVZZmNaNDBIWnNjdEVENDRhZDFNZGNIUE43MHdLNWpsdFJLb2ZHanI0bFBkcmFUU2E2d0NiSmpLcjFaL0pvOGh3PT0&landing_sign=zQENl6uYlOXCY2EZ11CKbPBxGIS7895_pzBjuwlS2j0"></iframe>

 

 Klaar? Perfect! Nu is uw website helemaal uitgerust om CyberContract aan uw klanten te verkopen.

Leest u ook onze salestips?

Disclaimer

Disclaimer CyberContract

Identificatie

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door CyberContract CVBA, met maatschappelijke zetel te B-2300 Turnhout (België), Kempenlaan 29, ondernemingsnummer 0557.948.651 (RPR Turnhout), BTW BE0557.948.651, FSMA 113529A, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Tel. 03 369 09 68.

Disclaimer en Privacy

Het gebruik van de website www.cybercontract.eu is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. De algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Doel van de website

De website www.cybercontract.eu heeft tot doel de bezoeker ervan informatie te verstrekken over de diensten die CyberContract aanbiedt als onafhankelijk verzekeringstussenpersoon. De verstrekte informatie zal slechts een aanbod uitmaken indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen of vermeld.

Cybercontract richt zich niet tot consumenten. De bepalingen van artikel XII.7, §1, XII.8 en XII.9 WER zijn niet van toepassing.

De website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie omtrent verzekeringen voor cyberincidenten en geeft de mogelijkheid om een offerte aan te vragen voor het verzekeren van uw onderneming. Alsook bestaat de mogelijkheid om via het doorlopen van een test de cyberrisico’s die uw onderneming loopt zichtbaar te maken, doch hierop zijn de algemene voorwaarden van www.cybertest.be van toepassing.

Cybercontract gaat ervan uit dat informatieverstrekking in deze vorm past in de context waarin Cybercontract zaken doet of gaat doen, als bewezen is dat de klant regelmatig toegang heeft tot het internet. Het feit dat de klant een e-mailadres opgeeft om met Cybercontract zaken te doen, geldt volgens de wet als bewijs dat de klant regelmatig toegang heeft tot het internet.

Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan de persoonlijke of specifieke omstandigheden en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Hiervoor dient u steeds contact op te nemen met CyberContract.

De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. CyberContract geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op deze website of de websites waarnaar zij een link leggen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van onze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U heeft de toelating om de inhoud van onze website te raadplegen voor uw eigen persoonlijk gebruik en voor uw intern zakelijk gebruik. Indien materialen voor u ter beschikking worden gesteld als een download of per e-mail, dan heeft u het recht om die materialen gratis te downloaden en te kopiëren voor uw eigen persoonlijk gebruik of voor uw intern zakelijk gebruik, evenals het recht om deze materialen gratis aan derden ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat u deze materialen niet wijzigt. Voor specifieke materialen kan het zijn dat u specifieke rechten worden toegekend. Dit wordt aangeduid in het betreffende materiaal.

Bescherming van persoonsgegevens

Indien u om persoonsgegevens wordt gevraagd of u persoonsgegevens verstrekt, worden deze persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid, dat u hier kan raadplegen.

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar Cybercontract en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie omtrent het deactiveren van deze cookies, dient u de instructies van uw internetbrowser te consulteren.

Aansprakelijkheid

Voor de dienstverlening is CyberContract afhankelijk van de informatie die de betrokkene verstrekt. Indien onjuiste of onvolledige informatie wordt bezorgd, kan CyberContract niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan. In kader van de dienstverlening zal Cybercontract diverse documenten toezenden of aanreiken. Documenten moeten steeds aandachtig worden doorgenomen. Voor eventuele opmerkingen en/of toelichtingen moet u CyberContract contacteren. In ieder geval moet u alle documenten steeds zelf controleren en nagaan of deze opgesteld zijn in overeenstemming met de verlangens en behoeften.

In de ruimst mogelijke mate wettelijk toegestaan, zal onze aansprakelijkheid per schadeverwekkend feit beperkt zijn tot 500 EUR. CyberContract is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies van omzet, verlies van winst, verlies van data, verlies van goodwill en verlies van kans.

Gedragscodes

De “AssurMiFID-gedragsregels” zijn van toepassing, zoals bepaald in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen en inzonderheid het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Klachtenbehandeling

In geval van klachten over de dienstverlening van Cybercontract, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kan u steeds terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.www.ombudsman.as.

Confidentialiteit

Iedere partij zal geen vertrouwelijke informatie, waarover zij beschikt, meedelen aan derde partijen behoudens wettelijke uitzondering of behoudens de voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie.

Geschillen

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout (België).

Contacteer ons

Heeft u vragen over uw contract, uw factuur of wenst u informatie over onze producten en diensten? Vul dan hier even het contactformulier in. Wij bezorgen u zo snel mogelijk een antwoord.

Offerte

Indien u geïnteresseerd bent in een CyberCrime polis, kunt u hier online een offerte aanvragen. U hoeft slechts enkele basis gegevens te verstrekken, en wij doen de rest.

Copyright 2018, CyberContract | All right reserved.

Design and built by GDOcreative.be

Vermijd schade

Nadat u een helder beeld heeft van de cyberrisico’s voor uw bedrijf (lees hier hoe Cybercontract u hierbij kan helpen) is preventie de logische eerste stap.

Denk echter niet uitsluitend aan informaticatools om cyberrisico’s te bestrijden ... geen enkele tool is immers sluitend zo tonen diverse studies aan. Werk evenzeer aan ‘the human factor’, want zeer vaak blijkt dit de zwakste schakel.

Cybercontract kan op verschillende manieren helpen bij het uitwerken van een sterk preventiebeleid :

Analyse

Cybertest banner NL 

Veiligheid "beleven" en "belijden" in uw bedrijf, dat gaat niet zomaar. "Veilig werken" doet u nooit alleen ... zoiets werkt enkel als het collectief gedragen wordt. Door alles en iedereen die meewerkt aan uw bedrijfsmissie. Veiligheid verdient daarom een belangrijke plaats in elk businessplan.

Maar hoe effectief is uw businessplan en bedrijfscultuur ten opzichte van cyberrisico’s in al z’n vormen?

Om u (als non-IT’er) te helpen uw bedrijf een spiegel voor te houden, ontwikkelde Cybercontract een unieke en gesofisticeerde onlinetool : De Cybertest !

In deze test analyseren we hoe uw bedrijf scoort op 10 strategische veiligheidsprincipes, we brengen uw score bovendien glashelder in beeld en duiden meteen aan welke 3 principes uw dringende aandacht vereisen. Na deze grondige analyse kan u meteen aan de slag, want in de test onderzoeken we in 1 beweging we concrete acties u kan ondernemen. En ook welke 3 verzekeringsdekkingen de grootste meerwaarde bieden in uw specifieke context.

Checklist acties

Om de cyberveiligheid in/van uw onderneming te verhogen kunt u volgende 10 kant-en-klare acties implementeren.

Deze checklist is gebaseerd op de Belgische Gids voor Cyberveiligheid die door het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) werd ontwikkeld.

 

actions 01 Organiseer gebruikersopleidingen & bewustmakingsinitiatieven
 

Mits gepaste en herhaalde opleiding kunnen mensen zich ontwikkelen van "zwakste schakel" tot "grootste troef" in informatieveiligheid.

 

actions 02 Hou systemen up-to-date
 

Onderzoek leert dat 99% van alle systeem-kwetsbaarheden al meer dan één jaar oud zijn, en dus perfect oplosbaar zijn door installatie van een correcte update !

 

actions 03 Bescherm informatie
 

Zonder bijkomende maatregelen zoals encryptie is een e-mail het digitale equivalent van een postkaart en niet van een brief.

 

actions 04 Beveilig mobiele apparaten
 

De opkomst van mobiele apparaten ging ongezien snel, en de veelheid en diversiteit komt eigenlijk nu pas op kruissnelheid. En hou één zaak goed voor ogen : each smart device is also an exploitable device.

 

actions 05 Geef enkel toegang tot informatie op basis van "need-to-know"
 

Toegang tot informatie hoort los te staan van uw hiërarchische positie.

 

actions 06 Stel regels op voor veilig internetgebruik en pas ze toe
 

Een Berlijnse muur tussen privé en werk is een utopie. Zowel technisch als praktisch is dat niet te organiseren. Bovendien geven werknemers massaal aan om van werk te veranderen mocht dergelijk beleid worden ingevoerd.

 

actions 07 Gebruik sterke wachtwoorden en bewaar ze veilig
 

Een wachtwoord van 10 kleine letters kraken kost slechts 2 dagen tijd. Bestaat het uit hoofdletters, kleine letters, cijfers en leestekens, dan duurt het zo'n 3000 jaar!

 

actions 08 Maak en controleer back-upkopieën van bedrijfsgegevens en informatie
 

Een backup geregeld uittesten is even belangrijk als hem nemen.

 

actions 09 Bestrijd virussen en andere malware vanuit diverse invalshoeken
 

70% tot 90% van alle virussen zijn uniek, en worden dus niet gestopt door een antivirus software! Tegen malafide software zet u dus best diverse verdedigingsmechanismes op.

 

actions 10 Voorkom, detecteer en onderneem actie
 

Leg een lijst aan van contactpersonen die u moet kunnen inschakelen in geval van een cyberincident!

 

 

Om u (als non-IT’er) te helpen uw bedrijf een spiegel voor te houden, ontwikkelde Cybercontract een unieke en gesofisticeerde onlinetool : De Cybertest !

In deze test analyseren we hoe uw bedrijf scoort op 10 strategische veiligheidsprincipes, we brengen uw score bovendien glashelder in beeld en duiden meteen aan welke 3 principes uw dringende aandacht vereisen. Na deze grondige analyse kan u meteen aan de slag, want in de test onderzoeken we in 1 beweging we concrete acties u kan ondernemen. En ook welke 3 verzekeringsdekkingen de grootste meerwaarde bieden in uw specifieke context

 

Checklist principes

beeld van belgian security guide small

Om bedrijven te helpen bij de uitwerking van en coherent en krachtig cyberveiligheid-beleid, bracht het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) een groep gespecialiseerde consultants en overheidsinstellingen rond de tafel.  Deze samenwerking resulteerde in een prachtig boek : de Begische gids voor Cyberveiligheid

Het boek detecteert 10 belangrijke principes die aanwezig moeten zijn in elk cyberveiligheids-beleidsplan.  We vatten ze hieronder voor u kort samen, dat bespaart u een hoop tijd. 

Om u te helpen correct in te schatten hoe deze principes doorgedrongen zijn in uw bedrijf, ontwikkelde Cybercontract een unieke en gesofisticeerde Cybertest die inhoudelijk gebaseerd is op de Belgische Gids voor Cyberveiligheid

Cybercontract voegde hieraan het hele luik rond Cyber-verzekeringsmogelijkheden toe, en ontwikkelde een bijzonder verfijnd en krachtig scoringsmodel.   We brengen uw score glashelder in beeld en duiden meteen aan welke 3 principes uw dringende aandacht vereisen. Na deze grondige analyse kan u meteen aan de slag, want in de test onderzoeken we in één beweging de concrete acties die u kan ondernemen. En ook welke drie verzekeringsdekkingen de grootste meerwaarde bieden in uw specifieke context.

 

 10 basisprincipes

 

 

 

principles 01 Kijk verder dan de technologie
 

U heeft een firewall ? En anti-virus software? U zit in de cloud? Proficiat! Maar dat maakt van u nog geen "veilige haven".

 

principles 02 Naleving van de regels volstaat niet
 

Compliance is geen eindpunt, maar een een goede start !

 

principles 03 Vertaal uw veiligheidsdoelstellingen naar een informatieveiligheidsbeleid
 

Een visie zonder plan is slechts een droom. Met een duidelijk plan ontpopt uw visie zicht tot een tastbaar beleid.

 

principles 04 Verzeker het engagement van de directie
 

Zonder zichtbare steun vanwege de topdirectie is elk initiatief rond informatieveiligheid tot mislukken gedoemd.

 

principles 05 Creëer een zichtbare veiligheidsfunctie in uw bedrijf en veranker individuele verantwoordelijkheden
 

Informatieveiligheid is een collectief recht en vereist individuele verantwoordelijkheid. En niet andersom.

 

principles 06 Blijf veilig wanneer u uitbesteedt
 

Zorg ervoor dat u toegang hebt tot de activiteitenlogs van uitbestede diensten !

 

principles 07 Zorg ervoor dat veiligheid een motor is voor innovatie
 

Een groot aanpassingsvermogen is een ijzersterk competitief voordeel. Met een slim veiligheidsbeleid heeft uw bedrijf de sleutel in handen om snel in te spelen op gewijzigde omstandigheden !

 

principles 08 Blijf jezelf uitdagen
 

De ergste fouten zijn deze die onontdekt blijven.

 

principles 09 Behoud focus
 

Kies en bemin uw keuze !

 

principles 10 Wees voorbereid om veiligheidsincidenten aan te pakken
 

Een snelle respons op een incident is de beste kans om de schade klein te houden.

 

  

Volg ons

linkedin facebook twitter  email

Contacteer ons

Heeft u vragen over uw contract, uw factuur of wenst u informatie over onze producten en diensten? Vul dan hier even het contactformulier in. Wij bezorgen u zo snel mogelijk een antwoord.

Contacteer ons

Offerte

Indien u geïnteresseerd bent in een CyberCrime polis, kunt u hier online een offerte aanvragen. U hoeft slechts enkele basis gegevens te verstrekken, en wij doen de rest.

 

Bereken nu