Nieuws

Cyberrisk-verzekering nuttig voor Landbouwers & Veehouders

In de landbouwsector wordt véél meerwaarde verwacht van Robotica & drones

Steeds meer landbouw- en veehoudbedrijven dekken zich in met een cyberrisico-verzekering.  En dat hangt nauw samen met de steeds omvangrijkere verplichtingen inzake voedselveiligheid enerzijds en met de fors toegenomen automatisering van hun werking anderzijds.

Innovatie door robotisering

Ook de landbouw- en veeteeltsector staat aan de vooravond van een ware (r)evolutie : 

  • Steeds meer processen moeten worden geautomatiseerd / gerobotiseerd 
  • Nieuwe technologie biedt nieuwe mogelijkheden.  Zo wordt bijvoorbeeld erg veel meerwaarde verwacht van Drones. 
  • Ook 'AI' en 'IoT' zal zijn intrede doen met datagedreven procesinnovaties.

In dit artikel worden de TOP 10 landbouwrobots kort besproken...evenals het belang van robotisering voor deze sector.  Een #mustread !

 

Data & wetgeving

Bovenop de uitdaging van steeds meer digitalisering / robotisering komen steeds meer en ook steeds striktere verplichtingen inzake track & trace.  Op die manier beveiligt en bewaarkt de overheid onze voedselveiligheid...wat prima is.  Koopt u vandaag een ei in de winkel, dan kan dankzij deze keten-veiligheid de herkomst ervan bepaald worden, incl allerhande data worden gecontroleerd omtrent de verzorging / voeding van de kip die het ei legde.   Dergelijk systeem impliceert dat ook landbouw- en veeteeltbedrijven steeds meer data moeten vastleggen en beveiligen.  Ook daar ligt voor hen een belangrijke uitdaging en dus risico voor hun bedrijfscontinuïteit.

In AL onze verzekeringsformules zit ook een zeer ruime bescherming bij dataverlies/datalek, inclusief tussenkomst in de kosten voor wedersamenstelling van data.  

 

Dekking 'Winstverlies' : ruime interpretatie

Wordt een klant van CyberContract slachtoffer van een bedrijfsonderbreking als gevolg van een netwerkonderbreking door een gedekt cyberincident, dan bieden al onze verzekeringsformules ook dekking 'winstverlies'.  Deze dekking treedt in werking 8u na de start van de netwerkonderbreking...en dekt het winstverlies tot op het moment waarop het netwerk opnieuw up-and-running is.

Door de eigenheid van de landbouw- en veeteelt sector waren hieromtrent enkele zeer terechte vragen.  We beschrijven het probleem alsook onze (zeer gunstige) beslissing daaromtrent in onderstaand voorbeeld.

 

Voorbeeld : Een Kippenbedrijf dat handelt in eieren (productie & verkoop) wordt slachtoffer van een hacker/malware die het ventilatiesysteem stillegt.  Daardoor sterven alle kippen.  

De kostprijs voor aankoop van nieuwe kippen wordt nooit vergoed door onze cyberverzekering...wij dekken immers nooit de materiële schade of lichamelijke letsels die het gevolg zijn van een cyberincident.  Maar vaak genieten bedrijven hiervoor dekking in een andere verzekering (vb brandverzekering/ alle risico electronica/...) 

In al onze verzekeringsformules zit echter een erg mooie dekking 'winstverlies'.  Een restrictieve interpretatie van deze waarborg zou er in hogerbeschreven voorbeeld toe leiden dat het winstverlies van onze klant slechts gedekt is totdat de computers die het ventilatiesysteem aansturen opnieuw operationeel zijn.  Op dat moment ligt het bedrijf natuurlijk nog plat...want het productieproces (de kippen) is nog niet opnieuw operationeel.

Daarom kiest CyberContract ervoor om de kippen in kwestie te beschouwen als een bedrijfsproces dat deel uitmaakt van het bedrijfsnetwerk !

In hogerbeschreven voorbeeld zal het winstverlies gedekt zijn tot de bedrijfscontinuiteit is hersteld...en er dus opnieuw kippen zijn die eieren leggen.  Op die manier bieden we een bijzonder sterke bescherming voor onze klanten in de landbouw- en veeteelt sector.  

 

 

 

 

 

 

Volg ons

linkedin facebook twitter  email

Contacteer ons

Heeft u vragen over uw contract, uw factuur of wenst u informatie over onze producten en diensten? Vul dan hier even het contactformulier in. Wij bezorgen u zo snel mogelijk een antwoord.

Contacteer ons

Offerte

Indien u geïnteresseerd bent in een CyberCrime polis, kunt u hier online een offerte aanvragen. U hoeft slechts enkele basis gegevens te verstrekken, en wij doen de rest.

 

Bereken nu