Selecteer de taal

Disclaimer CyberContract

Identificatie

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door CyberContract BV, met maatschappelijke zetel te B-2550 Kontich (België), Prins Boudewijnlaan 7D 0101, ondernemingsnummer 0557.948.651, FSMA 113529A, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Tel. 03 369 09 68.

Disclaimer en Privacy

Het gebruik van de website www.cybercontract.eu is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. De algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Doel van de website

De website www.cybercontract.eu heeft tot doel de bezoeker ervan informatie te verstrekken over de diensten die CyberContract aanbiedt als onafhankelijk verzekeringstussenpersoon. De verstrekte informatie zal slechts een aanbod uitmaken indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen of vermeld.

Cybercontract richt zich niet tot consumenten. De bepalingen van artikel XII.7, §1, XII.8 en XII.9 WER zijn niet van toepassing.

De website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie omtrent verzekeringen voor cyberincidenten en geeft de mogelijkheid om een offerte aan te vragen voor het verzekeren van uw onderneming. Alsook bestaat de mogelijkheid om via het doorlopen van een test de cyberrisico’s die uw onderneming loopt zichtbaar te maken, doch hierop zijn de algemene voorwaarden van www.cybertest.be van toepassing.

Cybercontract gaat ervan uit dat informatieverstrekking in deze vorm past in de context waarin Cybercontract zaken doet of gaat doen, als bewezen is dat de klant regelmatig toegang heeft tot het internet. Het feit dat de klant een e-mailadres opgeeft om met Cybercontract zaken te doen, geldt volgens de wet als bewijs dat de klant regelmatig toegang heeft tot het internet.

Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan de persoonlijke of specifieke omstandigheden en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Hiervoor dient u steeds contact op te nemen met CyberContract.

De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. CyberContract geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op deze website of de websites waarnaar zij een link leggen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van onze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U heeft de toelating om de inhoud van onze website te raadplegen voor uw eigen persoonlijk gebruik en voor uw intern zakelijk gebruik. Indien materialen voor u ter beschikking worden gesteld als een download of per e-mail, dan heeft u het recht om die materialen gratis te downloaden en te kopiëren voor uw eigen persoonlijk gebruik of voor uw intern zakelijk gebruik, evenals het recht om deze materialen gratis aan derden ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat u deze materialen niet wijzigt. Voor specifieke materialen kan het zijn dat u specifieke rechten worden toegekend. Dit wordt aangeduid in het betreffende materiaal.

Bescherming van persoonsgegevens

Indien u om persoonsgegevens wordt gevraagd of u persoonsgegevens verstrekt, worden deze persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid, dat u hier kan raadplegen.

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar Cybercontract en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie omtrent het deactiveren van deze cookies, dient u de instructies van uw internetbrowser te consulteren.

Aansprakelijkheid

Voor de dienstverlening is CyberContract afhankelijk van de informatie die de betrokkene verstrekt. Indien onjuiste of onvolledige informatie wordt bezorgd, kan CyberContract niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan. In kader van de dienstverlening zal Cybercontract diverse documenten toezenden of aanreiken. Documenten moeten steeds aandachtig worden doorgenomen. Voor eventuele opmerkingen en/of toelichtingen moet u CyberContract contacteren. In ieder geval moet u alle documenten steeds zelf controleren en nagaan of deze opgesteld zijn in overeenstemming met de verlangens en behoeften.

In de ruimst mogelijke mate wettelijk toegestaan, zal onze aansprakelijkheid per schadeverwekkend feit beperkt zijn tot 500 EUR. CyberContract is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies van omzet, verlies van winst, verlies van data, verlies van goodwill en verlies van kans.

Gedragscodes

De “AssurMiFID-gedragsregels” zijn van toepassing, zoals bepaald in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen en inzonderheid het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Klachtenbehandeling

In geval van klachten over de dienstverlening van Cybercontract, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kan u steeds terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.www.ombudsman.as.

Confidentialiteit

Iedere partij zal geen vertrouwelijke informatie, waarover zij beschikt, meedelen aan derde partijen behoudens wettelijke uitzondering of behoudens de voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie.

Geschillen

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout (België).

Contacteer ons

Heeft u vragen over uw contract, uw factuur of wenst u informatie over onze producten en diensten? Vul dan hier even het contactformulier in. Wij bezorgen u zo snel mogelijk een antwoord.

Offerte

Indien u geïnteresseerd bent in een CyberCrime polis, kunt u hier online een offerte aanvragen. U hoeft slechts enkele basis gegevens te verstrekken, en wij doen de rest.

Copyright 2022 CyberContract | All right reserved.

Design and built by GDOcreative.be

Volg ons

linkedin facebook twitter  email

Contacteer ons

Heeft u vragen over uw contract, uw factuur of wenst u informatie over onze producten en diensten? Vul dan hier even het contactformulier in. Wij bezorgen u zo snel mogelijk een antwoord.

Contacteer ons

Offerte

Indien u geïnteresseerd bent in een CyberCrime polis, kunt u hier online een offerte aanvragen. U hoeft slechts enkele basis gegevens te verstrekken, en wij doen de rest.

Bereken nu