Selecteer de taal

2de Vlaamse Cybersecurity barometer

 

In de zomer van 2022 namen heel wat Vlaamse ondernemingen deel aan een grote bevraging rond het gebruik van cybersecurity- en artificiële intelligentietechnologieën.

De resultaten werden gebundeld in de 2de "Vlaamse Cybersecurity-barometer". 

 

Op vraag van het Departement Economie, Werk en Innovatie lanceerde de vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie van de Universiteit Gent onder leiding van Prof. dr. Petra Andries een grootse bevraging bij liefst 2.367 Vlaamse ondernemingen.  We vatten de belangrijkste bevindingen -die de basis vormen voor de 2de  tweede Vlaamse Cybersecurity barometer-  hieronder voor u samen : 

 

 

Bedrijfsleiders nog altijd naïef over cyber-gevaren

Uit dit onderzoek blijkt dat nauwelijks 1 op 5 ondervraagde bedrijven beschikt over een cybersecurity-plan.  Nog minder hebben een gedegen business-continuity plan.

Ervaring leert dat bij afwezigheid van zo'n plan, bedrijven nauwelijks valabele oplossingspistes hebben wanneer ze getroffen worden door een incident.  Of genoodzaakt zijn om bijvoorbeeld losgeld te betalen in het geval ze getroffen worden door een cryptolocker.  Daarmee financieren ze een crimineel circuit...en worden ze ze nadien vaak opnieuw getarget ! 

Blijkt ook uit het onderzoek : slechts 26,8% van de Vlaamse bedrijven reeds verzekerd is tegen cyberaanvallen.  En staat er tijdens een incident dus (moederziel) alleen voor !  Het onderzoeksrapport zoomde verder in op dit "gemiddelde" : de meerderheid van "grote ondernemingen" sloot reeds een verzekering af....en ook bij middelgrote ondernemingen wint de cyberverzekering aan populariteit :

2de Vlaamse Cyberbarometer Verzekeringsgraad per ondermingsgrootte 

 

Dat het tij moet keren weze duidelijk...en daarvoor is hoogdringend méér urgentie en oprechte betrokkenheid nodig van de bedrijfsleider of CEO zelf.   Dat is een gekend & hardnekkig probleem waarover we in het verleden al meerdere blogs schreven : 

 

 

Een cyberincident heeft véél & grote gevolgen

Liefst 13,5% van de bevraagde Vlaamse bedrijven werd het afgelopen jaar slachtoffer van een cyberaanval.  Dit aandeel is naar alle waarschijnlijkheid een onderschatting. 

Dat een cyberincident zeer harde gevolgen heeft voor de getroffen bedrijven wordt glashelder benoemd in het onderzoeksrapport.  Deze gevolgen zijn er ook voor bedrijven mèt een cyberverzekering natuurlijk...maar zij beschikken dankzij deze verzekering over extra financiële en logistieke ondersteuning om deze uitdagingen (oeprationeel & financieel) het hoofd te bieden. In het onderzoeksrapport wordt de impact van een cyberincident als volgt samengevat : 

OPERATIONELE gevolgen

 • onbruikbaarheid van ICT-systemen (28,7%)
 • diefstal van bedrijfsgegevens (12,7%)
 • vernietiging of corruptie van bedrijfsgegevens (7,8%),
 • onbruikbaarheid van operationele systemen (6,6%)

 

ANDERE gevolgen

Behalve bovenstaande operationele gevolgen, gaven getroffen Vlaamse ondernemers ook aan dat ze door het cyberincident 

 • aankeken tegen extra kosten voor reparatie of herstel (50%)
 • inkomstenverlies leden (14,1%) 
 • reputatieschade leden (9,7%)
 • leveranciers, partners of klanten verloren zijn (5,1%)
 • losgeld betaalden (4,2%)
 • een boete kregen van de regulatoren (0.2%) 

 

 

Te weinig investeringen in preventie, monitoring & preventie 

He onderzoek bij Vlaamse ondernemingen bevestigt bovendien nog een andere trend :  bedrijven investeren te weinig in cyberpreventie , detectie & monitoring. 

 

 Cyberbarometer 2 Grafiek met type ingestelde beheersprocedurs

In de meeste gevallen gaat de focus eenzijding naar procedures bij schade. Dat is natuurlijk een goed begin, maar een matuur bedrijf focust ook op het vermijden en detecteren van incidenten.  Een gedegen cybersecurity plan bestaat altijd uit een combinatie van : 

 • technische maatregelen 
 • de implementatie van beheerprocedures 
 • maatregelen om de kennis en het bewustzijn bij het management en de medewerkers te verhogen

 

 

We citeren in dat verband enkele opmerkelijke passages uit het onderzoeksrapport :

 • Slechts een derde van de ondernemingen voorziet opleidingen of activiteiten rond cyberveiligheid voor medewerkers.  Terwijl 57% van de ondernemingen zelf aangeeft dat een gebrek aan bewustzijn bij de werknemers een belangrijk obstakel vormt bij de invoering en het gebruik van cybersecurity-maatregelen.
 • Meer dan 27% van de Vlaamse bedrijven legt eisen inzake cybersecurity op aan leveranciers of onderaannemers. Een gelijkaardig aandeel (22%) van de bedrijven krijgt eisen opgelegd van klanten

 

 

Het volledige onderzoekrapport kan je downloaden op de website van de Vlaamse Overheid  Departement EWI.

 

Nuttige info en links

 

 CyberContract blijft ijveren voor een betere risico-inschatting door bedrijfsleiders en management.  

Zoekt u een snelle & interactieve manier om uw bedrijf zelf eens een spiegel voor te houden ?  Investeer dan 15 minuten van uw tijd in onze gratis online cybertestU krijgt aan het einde van de test direct een bijzonder volledige eindrapport waarmee u concreet aan de slag kan.  En uw privacy is 100% gewaarborgd...wij kunnen en zullen uw antwoorden dus niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Ontdek de concrete engagementen van onze hotline-bijstand !

Bereken hier hoeveel onze cyberverzekering zou kosten voor uw bedrijf.

Heeft u vragen over onze verzekeringsoplossingen?  Bekijk dan onze site of neem contact op met een van onze gespecialiseerde partnermakelaars !

 

 

 

Volg ons

linkedin facebook twitter  email

Contacteer ons

Heeft u vragen over uw contract, uw factuur of wenst u informatie over onze producten en diensten? Vul dan hier even het contactformulier in. Wij bezorgen u zo snel mogelijk een antwoord.

Contacteer ons

Offerte

Indien u geïnteresseerd bent in een CyberCrime polis, kunt u hier online een offerte aanvragen. U hoeft slechts enkele basis gegevens te verstrekken, en wij doen de rest.

Bereken nu