Selecteer de taal

HotlineIn nood kent en belt een mens zijn vrienden.

En bij een Cyber-incident kunnen onze klanten terecht bij onze HOTLINE op het nummer

0800 26 021

Als enige in de markt bieden wij een locale hotline aan die 24/7 actieve bijstand organiseert via de gespecialiseerde diensten van onze IT- en Legal partners !

We zijn ervan overtuigd dat deze unieke aanpak de basis legt voor het niveau van dienstverlening dat we nastreven. En dat we op deze manier de schadelijke gevolgen van een cyber-incident zoveel mogelijk kunnen beperken.

 

Heldere engagementen

Bij een cyberincident of een vermoeden van een cyberincident kan de verzekerde gratis beroep doen op de CyberContract hotline.


De CyberContract hotline-bijstand heeft als doel te bepalen of het cyberincident kan aanzien worden als een verzekerd schadegeval en bijstand te bieden met het oogmerk de schade t.g.v. het cyberincident bij de verzekerde te beperken. De CyberContract hotline-bijstand organiseert de dienstverlening door gespecialiseerde erkende CyberContract partners, zowel online als on-site, en dit tot 48 uur na de melding van het incident. Deze dienstverlening betreft onder meer IT services, juridische diensten, crisis management, … enz.

Zodra duidelijk is dat het om een gedekt schadegeval gaat, bevestigen wij u de dekking conform de polisvoorwaarden.


Uiterlijk 8 uur na opstart van de CyberContract hotline-bijstand volgt een eerste evaluatiemoment met de verzekeraars. Indien bij deze evaluatie zou blijken dat het incident met zekerheid niet kwalificeert als een verzekerd schadegeval, eindigt de CyberContract hotline-bijstand. De kosten van de tot op dat moment geleverde bijstandsprestaties, zijn toch gedekt onder de polis tot een maximumbedrag van € 25.000, zonder vrijstelling.


Alle geleverde prestaties houden een loutere middelenverbintenis in. Noch CyberContract, noch de verzekeraars, noch de ingeschakelde partners en dienstverleners zijn gehouden tot het bereiken van enigresultaat.

 

Expert Charter : ook onze bijstandspartners engageren zich

Expert Charter p3
Bij Cybercontract cvba dragen we transparantie en integriteit hoog in het vaandel.  Dat geldt voor onze producten en waarborgen, voor onze werking, en evenzeer voor de partnerships die wij aangaan teneinde klanten optimaal bij te staan in geval van schade. 

Omdat we wel eens vragen kregen van bestaande IT-leveranciers van klanten omtrent de exacte rol van onze exclusieve Expert Partners (CRONOS Security & Affluo), werkten we een glashelder Expert Charter uit dat door elke partij ook officieel werd ondertekend.

Dit charter vat zeer helder samen waarom het logisch is dat we voor exclusieve expert partners kiezen.  En waarom dit op generlei wijze bedreigend is voor de bestaande partner van onze klant. 

Wel integendeel :

  • bij het onderschrijven van een polis vragen we steeds naar de contactgegevens van de bestaande IT-partner, zodat we deze in geval van een incident direct kunnen contacteren
  • ook onze hotline-medewerkers zullen bij aanmelding van een potentiële schade steeds aftoetsen of deze contactgegevens nog accuraat zijn
  • de bestaande IT- partner van de klant mag de eventuele herstel-acties uitvoeren indien hij over de nodige competenties beschikt om dit te kunnen doen.  En indien hij hiervoor een marktconform tarief aanrekent, kan deze kost binnen de dekking van onze polisvoorwaarden vallen!
Dit charter brengt duidelijkheid over de rol van onze externe partners en de manier waarop zij deze vervullen.  En vormt zo het sluitstuk van onze even transparante alsook unieke bijstandsverlening bij schade.

 

Volg ons

linkedin facebook twitter  email

Contacteer ons

Heeft u vragen over uw contract, uw factuur of wenst u informatie over onze producten en diensten? Vul dan hier even het contactformulier in. Wij bezorgen u zo snel mogelijk een antwoord.

Contacteer ons

Offerte

Indien u geïnteresseerd bent in een CyberCrime polis, kunt u hier online een offerte aanvragen. U hoeft slechts enkele basis gegevens te verstrekken, en wij doen de rest.

Bereken nu